Aktivity

Hlavným cieľom EIT je zlepšiť udržateľný rast a konkurencieschopnosť v Európe prostredníctvom zlepšenia inovačnej kapacity členských štátov EÚ. Slovenská republika stále patrí k štátom, ktorých inovačný potenciál v malých a stredných podnikoch je relatívne nízky. Zmysel HUB centra Košice je byť bližšie k relevantným aktérom na Slovensku a sprostredkovať im možnosti v zavádzaní inovácií.