Úspešné projekty

BIOLEACH

Bioleach je nový medzinárodný EIT RawMaterials KAVA projekt, ktorý od 13.3.2019 vedie zodpovedný riešiteľ z Fakulty BERG – Ing. Darina Štyriaková, PhD.

Cieľom projektu je vyvíjať biotechnológie, ktorými sa dosiahne ekologická ťažba a zlepšenie kvality lokálnych nerastných surovín.

Spolupráca medzi výskumnou sférou a praxou zabezpečí prenos a uplatnenie poznatkov aj do priemyselnej oblasti. Výsledkom projektu bude zníženie závislosti Európskych krajín na importovaných nerastných surovinách, podpora lokálnych entít  a celkové posilnenie ekonomiky zúčastnených krajín.

Projekt podporovaný  zdrojmi z EIT Raw Materials spája univerzity, výskumné inštitúcie a priemyselné podniky z 8 krajín Európy. So súhlasom celého konzorcia sa do projektu zapojil aj startup ekolive s.r.o., ktorý sa v projekte BioMobile v spolupráci s Univerzitným vedeckým parkom Technicom venuje flexibilnej aplikácii bioriešení na lokálne ložiská nerastných surovín.