Tím

G a r a n t i   c e n t r a
prof. Ing. Michal Cehlár, PhD./ Dekan Fakulty BERG
prof. Ing. Juraj Janočko, CSc./ Prodekan Fakulty BERG


Ing. Tomáš Pavlik, PhD.
Vedúci Projektového pracoviska
Mob.: +421 915 762 195
Email: tomas.pavlik@tuke.sk


MSc. Jana Šmihulová, PhD.
Projektový manažér
Tel.: +421 55 602 2410
Email: jana.smihulova@tuke.sk


Ing. Igor Ďuriška, PhD.
Odborný asistent a Projektový manažér
Tel.: +421 55 602 3133
Email: igor.duriska@tuke.sk


Ing. Martina Vasilková Kmecová
Manažment administratívy a komunikácie
Tel.: +421 55 602 2436
Email: martina.vasilkova.kmecova@tuke.sk


Ing. Klaudia Šándorová
Manažment administratívy a komunikácie
Tel.: +421 55 602 2436
Email: klaudia.sandorova@tuke.sk