Formulár partnera

Ak máte zájem akýmkoľvek spôsobom spolupracovať s EIT RawMaterials a chcete sa stať súčasťou našej regionálnej siete, nechajte nám nezáväzne vaše údaje. Povedzte nám aj o svojich zámeroch alebo návrhoch na spoluprácu.