O nás

EIT RawMaterials RIS Hub Slovakia je prvým bodom kontaktu pre všetkých ktorí majú inovatívny nápad a chcú ho premeniť na úspešný biznis model, alebo hľadajú podporu pre akceleráciu svojho podnikania, prípadne plánujú komplexný výskumný či edukačný projekt.

EIT RawMaterials Hub Slovakia podporuje inovácie v nerastných surovinách prostredníctvom finančnej podpory, know-how a siete kontaktov Európskeho inovačného a technologického inštitútu – komunity pre nerastné suroviny (EIT RawMaterials). 

Aktivity centra sú vedené pod záštitou Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií na Technickej Univerzite v Košiciach. Centrum je založené v spolupráci s EIT RawMaterials – komunitou pre nerastné suroviny Európskeho inovačného a technologického inštitútu. EIT RawMaterials je najväčším celosvetovým partnerstvom v oblasti surovín, s viac ako 200 partnerskými organizáciami z akademickej obce, priemyslu a výskumných centier.

Centrum má za úlohu sprostredkovať slovenským regiónom investície, know-how a sieť kontaktov EIT RawMaterials pre podporu inovácií v obehovej ekonomike, s dôrazom na hodnotový reťazec nerastných surovín. Inovovanie ekosystému stavia EIT RawMaterials na troch kľúčových pilieroch – akceleračné programy zamerané na inovácie a podniky, networking, a inovatívne vzdelávanie.

Príklady tém záujmu EIT Rawmaterials:

h

Prieskum nerastných surovín

h

Zodpovedná ťažba

h

Úprava surovín

h

Recyklácia

h

Substitúcia kritických a toxických materiálov

h

Obehová ekonomika