EIT RawMaterials Regionálne centrum Košice v spolupráci s UVP Technikom vyhlasuje výzvu na zapojenie sa do súťaže inovatívnych nápadov „Business Idea Accelerator“ z oblasti nerastných surovín.

Pre koho je súťaž určená?

Súťaž je určená pre študentov aj neštudentov z RIS krajín (pozri zoznam). Nie je nutné mať založenú právnu formu, stačí iba nápad spadajúci do jednej z nasledujúcich oblastí:

 • PRIESKUM a posudzovanie nerastných surovín
 • ŤAŽBA v náročných prostrediach
 • SPRACOVANIE zvyšujúce efektívnosť využívania zdrojov v ťažobných a metalurgických procesoch
 • SUBSTITÚCIA kritických a toxických materiálov vo výrobkoch pre optimálny výkon
 • RECYKLÁCIA a optimalizácia materiálového reťazca výrobkov na konci životnosti
 • OBEHOVÁ EKONOMIKA a návrh výrobkov a služieb pre obehovú ekonomiku


Čo môžete účasťou v súťaži získať?

 • priestory zdarma v Startup Centre TUKE,
 • možnosť využitia potrebnej kapacity unikátnych odborných pracovísk, laboratórií a iných zariadení TUKE,
 • pomoc pri tvorbe podnikateľského plánu, získavaní partnerov, vyhľadávaní potenciálnych investorov a ďalšie benefity,
 • expertnú a mentorskú podporu (všeobecná aj z oblasti nerastných surovín).
 • 2 najlepšie startupy získajú elektrickú kolobežku

Ubytovanie a cestovné náklady budú vybraným účastníkom uhradené!

Ako sa zapojiť?

Prihlášky môžete zasielať do 16. júna 2019. Súčasťou súťaže je 2-dňový bootcamp v dňoch 27. a 28. júna 2019. 

Pre zapojenie sa do súťaže je potrebné vyplniť registračný formulár, ktorý nájdete tu: https://www.startupcentrum.tuke.sk/registracia-eit/

Bližšie informácie o súťaži sa nachádzajú tu: https://www.startupcentrum.tuke.sk/ako-sa-zapojit/zakladne-informacie/