Uncover the power of Copernicus for raw materials solutions!

RawMatCop 2018-2020 je program, ktorého cieľom je vyvíjať schopnosti, odbornú znalosť a uplatňovať poznatky  spojené s oblasťou nerastných surovín a pozorovaním Zeme Copernicus . Program RawMatCop 2018-2020 bude navyše zdieľať výsledky a podporovať šírenie vedomostí tak s partnermi EIT RawMaterials, ako aj s inými sektormi a inovačnými komunitami.

RawMatCop 2018-2020 Program pokrýva štyri kľúčové aktivity:

  • RawMatCop postdoktorandské výskumné projekty
  • RawMatCop akademické stáže
  • RawMatCop program celoživotného vzdelávania – RawMatCop Academy
  • RawMatCop Dissemination Event – Uživateľské fórum RawMatCop 2020

Preto  EIT RawMaterials oznamuje RawMatCop 2018-2020 výzvu na:

  • 2-3 postdoktorandské výskumné štipendijné projekty (trvanie 1 rok)
  • 2-3 akademické stáže (trvanie 1 rok)

Konečný termín na podávanie žiadosti je 5. júl 2019.

Žiadosti môžete posielať elektronicky na adresu: rawmatcop@eitrawmaterials.eu.

Projekty postdoktorandského výskumu a akademickej stáže  by sa mali zaoberať jednou z nasledujúcich oblastí:

  • Vyhľadávanie a prieskum nerastných surovín
  • Ťažba nerastných surovín a banská činnosť
  • Druhotné suroviny

RawMatCop-Výzva na predkladanie žiadostí pre postdoktorandské výskumné štipendíjne projekty a akademické stáže