Letná škola SusCritMat bude trvať tri dni v Kings College v Cambridge. Vyučovanie bude zamerané na rôzne aspekty trvalo udržateľného riadenia kritických surovín a taktiež na didaktické aspekty a zmeny v učebných osnovách.

Detailný harmonogram letnej školy nájdete tu: SusScritMat-summer-school-programme

Škola poskytne jedinečnú príležitosť vzdelávať sa a komunikovať s odbornými lektormi, ku ktorým patria napríklad:

Okrem toho budú analyzované a diskutované vzdelávacie koncepty a výsledky vzdelávania.

Poplatky za letnú školu sú vo výške 500 EUR (v prípade študentov alebo neziskových organizácii je možné požiadať o zníženie poplatku). V cene je zahrnutý program, učebné materiály, jedlo, nápoje a  „networking“ aktivity.

Registrácia je možná do 9. júna 2019.

Registračný formulár a bližšie informácie nájdete tu: https://suscritmat.eu/suscritmat-summer-school-2019/