Termín na podanie žiadostí: 29. júl 2019 o 13.00 CEST

Financovanie až do výšky:  50 000 €

Dátum uzavretia projektu: 31. December 2019

Viac informácií nájdete: Fast Track Kava 6 Call Instructions and Process Description

Táto výzva je rozdelená do troch kategórií:

  • REJ:

KAVA návrhy, ktoré boli predložené vo výzve EIT RawMaterials KAVA 6, ale neboli vybraté na financovanie v roku 2020

  • PRE:

KAVA návrhy, ktoré boli predložené a vybraté na financovanie v roku 2020 vo výzve EIT RawMaterials KAVA 6

  • OLD:

Prebiehajúce projekty KAVA