EIT RawMaterials v spolupráci s Univerzitou v Záhrebe/ the University of Zagreb – Faculty of Mining, Geology and Petroleum Engineering(UNIZG-RGNF) a Univerzitou v Leobene/ Montanuniversität Leoben Vás pozývajú na konferenciu:

The Future of Raw Materials Higher Education

Konferencia je zameraná na súčasný stav vysokoškolského vzdelávania a na jeho podporu inovácií v oblasti prieskumu, ťažby a spracovania nerastných surovín.

Po konferencii „The Future of Raw Materials Higher Education“ bude ďalej následovať:

11th ESEE Dialogue Conference – Sustainable Resource Use – Tailings, Wastes, Slags

Hlavnou témou tejto konferencie bude prepojenie EIT RawMaterials s rozvojom vzdelávania a efektívnym využívaním zdrojov a inovácií, ktoré sú kľúčové v rámci životného cyklu nerastných surovín.

Konferencie sa budú konať 2. – 4. októbra 2019 v Záhrebe.

Zároveň hľadáme prezentátorov na konferencii, hlavne:

  • Zástupcov ESEE univerzít, ktorí by sa chceli stretnúť so zástupcami EIT RawMaterials v súvislosti s ich vzdelávaním,
  • lektorov z oblasti nerastných surovín, ktorí sa zaujímajú o modernú pedagogiku,
  • zástupcov univerzít a priemyslu na úrovni manažmentu, ktorí sa zaujímajú o spoluprácu medzi univerzitami a podnikmi.

Viac informácii a postup ako sa zaregistrovať nájdete tu: https://eitrawmaterials.eu/the-future-of-raw-materials-higher-education/