#RawMaterials: aký je stav poznatkov surovín, ktoré nepatria k palivovým ani poľnohospodárskym v EÚ? Získajte viac informácii a údajov z regionálnych zdrojov, národných zdrojov a zdrojov EÚ.

⬇️ ⬇️⬇️⬇️⬇️

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/raw-materials-information-system-rmis-2019-roadmap-progress-report-context-content-foreseen