URBAN MINING AND METAL RECOVERY FROM LOW VALUE ORES AND SIDESTREAMS

„Expert fórum“ je 1-dňová udalosť, ktorá sa uskutoční 25. novembera 2019. Fórum je zamerané na pokročilé technológie a procesy separácie a na purifikačné metódy, ktoré je možné využívať pri získavaní nerastných surovín z odpadov.

Máte príležitosť dozvedieť sa o projektoch, nových nápadoch a výzvach, ktoré riešia problémy spojené s efektívnou ťažbou kovov a ostatných materiálov z odpadov rôzneho druhu.

Registrácia a účasť na „Expert forum“ je bezplatná

Expert Fórum Program

Detailný program: Event Program

Lokalita

Messukeskus, Helsinki

Registrácia

Prihláška: https://expertforumurbanmining.com/oral-presentation-registration/