EIT Jumpstarter je uznávaná súťaž pôsobiaca v 10 krajinách EÚ, ktorú organizuje Európsky inovačný a technologický inštitút. Jumpstarter je zaujímavý v tom, že na zapojenie sa do tejto schémy nie je potrebné, aby mal kandidát založenú firmu alebo rozbehnuté podnikanie. Stačí nápad a odhodlanie. Začiatkom apríla bude mať každý záujemca možnosť zúčastniť sa Pre-Jumpstarter workshopu, ktorý zastreší HUB centrum Košice.

Úlohou EIT RawMaterials regionálneho centra Košice umiestneného na Fakulte BERG, je sprostredkovať našim domácim záujemcom možnosť prihlásiť sa do tejto schémy pre oblasť nerastných surovín. Paleta tejto témy je široká, preto ak máte záujem podnikať, overte si, či váš zámer náhodou do tejto problematiky nespadá.

Pre koho je to určené?

Bez obmedzenia – študent, podnikateľ, výskumník, učiteľ. Ktokoľvek, kto chce v budúcnosti podnikať alebo už aj podniká. Predsa len, je tam jedna podmienka a to je aspoň základná schopnosť komunikácie v angličtine.

Čo môžem získať?

Okrem súvisiacich možností preniknúť do komunity EIT (a dostať sa k rôznym ďalším spôsobom podpory a spoluprác) môže úspešný kandidát získať až 10 000 eur.

Ak však pôjdete ešte ďalej a zapojíte sa do ďalších schém na podporu podnikania pod EIT RawMaterials, môžete získať až 60 000 eur.

Dokedy mám čas?

Pre-Jumpstarter workshop sa bude konať 6. apríla od 9:30 do 12:30 hod. v on-line forme v anglickom jazyku.

Ako sa môžem zapojiť?

Zapojte sa jednoduchou registráciou na workshop, ktorý zastrešuje EIT RawMaterials regionálne centrum Košice. Tam Vám profesionáli vysvetlia ako a kde sa zapojiť do schémy EIT Jumpstarter a poradia Vám, ako nastaviť svoju ideu a zároveň prihlášku tak, aby mala čo najväčší úspech na schválenie.