Kategória: Príležitosti

KAVA Call 12 for Innovation and Education Projects is now open!

Calling all innovators, educators, startups, SMEs, and visionaries from the raw materials sector to apply for the 12th call for Knowledge and Innovation Community Added Value Activities (KAVA). This year, we’re seeking groundbreaking projects in innovation and education, encompassing Upscaling, RIS Innovation, RIS Capacity Building, or Master courses of excellence. Eligibility extends to all organisations […]

Čítať ďalej
DIM ESEE 2023

The workshop will address several innovative extraction methods and review some of the latest future-oriented technologies. The latest achievements in the field of blasting will be presented, such as the use of computer modelling, the characterization of the rock mass for optimal fragmentation during blasting, and methods of reducing the unwanted effects of blasting. Innovations […]

Čítať ďalej
Letná škola TIMREX

Letná  škola TIMREX 29. mája – 2. júna 2023, Bosna a Hercegovina Cieľom školy je predstaviť inovatívne metódy prieskumu nerastov a techniky so špeciálnym zameraním na kovové minerálne komodity. Program je určený pre magisterských študentov vedy o Zemi, predovšetkým z regiónu východnej-južnej-východnej Európy (ESEE). Vítaní sú aj študenti magisterského štúdia v odbore banské inžinierstvo. Bosna […]

Čítať ďalej
EIT RawMaterials Booster

EIT RawMaterials Booster ponúka firmám na rozvoj podnikania financie do 200 000 EUR a celosvetovú partnerskú sieť. EIT RawMaterials Booster je výzva pre start-up-y a MSP s udržateľnými riešeniami pre obehovú ekonomiku, s dôrazom na široký tematický záber hodnotového reťazca nerastných surovín. Úspešní žiadatelia získajú finančnú podporu až do výšky 200 000 EUR, individuálne podnikateľské služby a […]

Čítať ďalej
RawMaterials Accelerator

Od nápadu k rastu na trhu Ste pripravený byť ďalším špičkovým inovačným tímom, ktorý ponúka udržateľné produkty alebo služby v sektore surovín? Uveďte svoj nápad na trh a prihláste sa do RawMaterials Accelerator.   EIT RawMaterials Accelerator má za cieľ zachytiť, mentorovať a finančne podporiť začínajúce podniky, aby sa stali dodávateľmi a možno aj budúcimi partnermi siete […]

Čítať ďalej
Kurz pre študentov v Chorvátsku!

V rámci projektu DIM-ESSE 2 každoročne organizujeme nové inovatívne workshopy pre študentov doktorandského a magisterského štúdia zo surovinového sektora vo východnej a juhovýchodnej Európe, tzv. joint spin-off workshopy. Kedy: 25. – 27. apríla 2023 Kde: Záhreb, Chorvátsko – možná online účasť Téma:  INOVÁCIA V CHARAKTERIZÁCII PROCESU ORIENTOVANEJ RUDY Tento 3-dňový kurz celoživotného vzdelávania sa zameria […]

Čítať ďalej
Predregistruj sa do programu EIT Jumpstarter 2023

Kreatívna komunita, pokročilé know-how, jedinečný program, odborní tréneri a mentori, to je EIT Jumpstarter. Cieľom programu EIT Jumpstarter je pomôcť premeniť nápady účastníkov programu na podnikanie. Pomáhame inovátorom a podnikateľom budovať životaschopný obchodný model na základe ich inovačného nápadu na produkt alebo službu, overiť ich a ak sa ich obchodný nápad preukáže ako udržateľný, podporíme im zaregistrovať ich spoločnosť. Strategickým cieľom […]

Čítať ďalej
Výzva na predkladanie projektov v oblasti inovácií a vzdelávania je už otvorená

Každoročná výzva na predkladanie projektov v oblasti inovácií a vzdelávania  je príležitosťou pre inovátorov maximalizovať povedomie ich prevratných myšlienok medzi poprednými hráčmi v európskom sektore nerastných surovín. EIT RawMaterials hľadá riešenia od potenciálnych kandidátov, aby prispeli k formovaniu silného a udržateľného sektora nerastných surovín v Európe. EIT RawMaterials je jediným lídrom v oblasti nerastných surovín […]

Čítať ďalej
EIT spúšťa výzvu vo výške 12 miliónov EUR na podporu inovácií a rekvalifikácie v európskom vysokoškolskom vzdelávaní

Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) a koordinátor EIT RawMaterials spúšťajú novú príležitosť financovania v rámci EIT HEI Initiative na podporu inovácií vo vysokoškolskom vzdelávaní. V rámci novej výzvy bude k dispozícii 12 miliónov EUR z financovania EIT pre inštitúcie vysokoškolského vzdelávania (HEI) a ich partnerov. Dôraz sa kladie na odbornú prípravu technických talentov vo […]

Čítať ďalej
Ďalšia edícia online kurzu RawMatCop Academy

O RawMatCop Academy RawMatCop Academy ponúka praktické kurzy programu „Copernicus for Raw Materials“. Účastníci sú školení, aby svoje vedomosti z programu Copernicus využili v spoločnostiach, organizáciách a výskumným inštitúciách počas celého životného cyklu nerastných surovín. Účastníci kurzu budú priamo pracovať s údajmi zo satelitov Sentinel a naučia sa, ako ich aplikovať na pracovisku na: Zabezpečenie primárnych a sekundárnych nerastných a […]

Čítať ďalej