Od nápadu k rastu na trhu

Ste pripravený byť ďalším špičkovým inovačným tímom, ktorý ponúka udržateľné produkty alebo služby v sektore surovín? Uveďte svoj nápad na trh a prihláste sa do RawMaterials Accelerator.

 

EIT RawMaterials Accelerator má za cieľ zachytiť, mentorovať a finančne podporiť začínajúce podniky, aby sa stali dodávateľmi a možno aj budúcimi partnermi siete EIT RawMaterials.  EIT RawMaterials spája miestne a národné ekosystémy s paneurópskou sieťou pilotnej a testovacej infraštruktúry, ako aj s potenciálnymi zákazníkmi.

Program pozostáva z troch fáz – objavovanie, budovanie a rast. Každá fáza má špecifické ciele, procesy a schémy financovania. Podpora zahŕňa individuálny a skupinový koučing, financovanie a ukotvenie začínajúcich podnikov v ich miestnych a národných ekosystémoch. Zároveň sa podniky predstavia partnerom komunity EIT RawMaterials  na celoeurópskej úrovni.

 

Výška financovania pre 1. fázu je 10 000 EUR, zatiaľ čo pre 2. a 3. fázu bude celková suma 80 000 EUR.

FÁZA 1 začína nápadmi na úrovni TRL (úroveň pripravenosti technológie) 4-6 a jej cieľom je nájsť medzeru na trhu, vyvinúť finančný model a vybudovať obchodný model (3 mesiace).

FÁZA 2 overuje potreby zákazníkov a identifikuje kritériá pre vstup na trh (6 mesiacov).

FÁZA 3 je zameraná na vstup na trh, získanie financií a rozšírenie tímu (6 mesiacov)

Termín podania prihlášok je 20. marca 2023, 17:00 SEČ.

Podrobnosti o procese podávania žiadostí do programu EIT RawMaterials Accelerator:

Požadované šablóny je potrebné odoslať pomocou nižšie uvedeného externého odkazu.

LINK NA PRIHLÁSENIE SA DO PROGRAMU

 

Informačný bod pre slovenských žiadateľov je EIT RawMaterials RIS Hub Slovakia so sídlom v Košiciach, kde Vám poradia s prihláškou a zodpovedia prípadné otázky. Mailový kontakt na Hub je: hubkosice@eitrawmaterials.eu.