V rámci projektu DIM-ESSE 2 každoročne organizujeme nové inovatívne workshopy pre študentov doktorandského a magisterského štúdia zo surovinového sektora vo východnej a juhovýchodnej Európe, tzv. joint spin-off workshopy.

Kedy: 25. – 27. apríla 2023

Kde: Záhreb, Chorvátsko – možná online účasť

Téma:  INOVÁCIA V CHARAKTERIZÁCII PROCESU ORIENTOVANEJ RUDY

Tento 3-dňový kurz celoživotného vzdelávania sa zameria na praktické využitie kvantitatívnych mineralogických informácií na lepšie predpovedanie problémov spracovania nerastov a na predvídanie možných environmentálnych vplyvov v dôsledku kyslého odvodňovania baní. Každý deň ponúkne zmes technických kurzov a praktických lekcií. Väčšina techník bude ilustrovaná prípadovými štúdiami, ktoré prispejú odborníci z Európy, Kanady a severnej Afriky.

Program:

Deň 1. Mineralógia a predpoveď AMD (Acid Mine Drainage).

Deň 2. Kvantitatívna mikroskopia a automatizovaná mineralógia.

Deň 3. Od rudy k vzorke, od chémie k mineralógii.

KTO SA MÔŽE PRIHLÁSIŤ? Študenti Ing. a PhD. v odbore: Geológia, Geofyzika, Geologické inžinierstvo, Banské inžinierstvo a podobne.

Nie je potrebný žiadny účastnícky poplatok, ubytovanie a strava sú hradené!

Informácie a registrácia: https://dim-esee.eu/student-corner/