Každoročná výzva na predkladanie projektov v oblasti inovácií a vzdelávania  je príležitosťou pre inovátorov maximalizovať povedomie ich prevratných myšlienok medzi poprednými hráčmi v európskom sektore nerastných surovín. EIT RawMaterials hľadá riešenia od potenciálnych kandidátov, aby prispeli k formovaniu silného a udržateľného sektora nerastných surovín v Európe.

EIT RawMaterials je jediným lídrom v oblasti nerastných surovín na svete, ktorý ponúka platformu spolupráce pre priemysel, výskum a vzdelávanie. Táto výzva je príležitosťou na financovanie, ktorá umožní sektoru nerastných surovín opustiť od tradičných prístupov a vyvinúť nové, prevratné riešenia, ktoré sú kľúčové pre stanovenie najvyšších priemyselných štandardov a posilnenie nášho globálneho vedúceho postavenia.

Jedine spoluprácou môžeme dosiahnuť vynikajúce výsledky a urobiť veľké pokroky pri budovaní popredného svetového surovinového priemyslu pre Európu. Navštívte našu webovú stránku, kde sa dozviete viac o výzve.

Kto sa môže zapojiť?

Prihlásiť sa môžu všetky organizácie, ktoré majú nárok na financovanie v rámci programu Horizont Európa.

Nemusíte byť existujúcou partnerskou organizáciou EIT RawMaterials, aby ste mohli požiadať o financovanie, ale ak sa ňou stanete, získate prístup k cennému zdroju odborných znalostí a potenciálnym spolupracovníkom. Budú s vami spolupracovať a pomôžu vám vybudovať vaše konzorcium.

Podporujeme aj našich partnerov a zainteresované strany z priemyslu, výskumu a vzdelávania, vrátane startupov a malých a stredných podnikov, aby predložili návrhy nových projektov. Tieto projekty by mali preukázať, aký významný vplyv budú mať na konkurencieschopnosť európskeho priemyslu, inovačnú kapacitu a ľudský kapitál, ako aj posilniť postavenie študentov a podnikateľov, ktorí presadzujú obehové hospodárstvo a ciele zelenej a digitálnej transformácie v rámci Európskej zelenej dohody.

Tematický rozsah

#EXPLORATION #MINING AND PROCESSING #FUTURE EXPLORATION, MINING, AND PROCESSING TECHNOLOGIES #INNOVATION IN THE SUBSTITUTION OF CRITICAL, TOXIC, AND LOW-PERFORMANCE MATERIALS #ADDITIVE MANUFACTURING OF MATERIALS #RESOURCE EFFICIENT DESIGN OF MATERIALS #INDUSTRIAL SYMBIOSIS #DESIGN FOR RECYCLING AND LIFE-TIME EXTENSION #END-OF-LIFE PRODUCT RECYCLING #CHAIN OF CUSTODY

Dôležité dátumy

Registrácia a draft návrhu: 26. januára 2023 o 13:00 SEČ
Konečné podanie návrhu: 11. mája 2023 o 13:00 SEČ

Dôležité dokumenty