Kategória: Informácie

Predregistruj sa do programu EIT Jumpstarter 2023

Kreatívna komunita, pokročilé know-how, jedinečný program, odborní tréneri a mentori, to je EIT Jumpstarter. Cieľom programu EIT Jumpstarter je pomôcť premeniť nápady účastníkov programu na podnikanie. Pomáhame inovátorom a podnikateľom budovať životaschopný obchodný model na základe ich inovačného nápadu na produkt alebo službu, overiť ich a ak sa ich obchodný nápad preukáže ako udržateľný, podporíme im zaregistrovať ich spoločnosť. Strategickým cieľom […]

Čítať ďalej
Výzva na predkladanie projektov v oblasti inovácií a vzdelávania je už otvorená

Každoročná výzva na predkladanie projektov v oblasti inovácií a vzdelávania  je príležitosťou pre inovátorov maximalizovať povedomie ich prevratných myšlienok medzi poprednými hráčmi v európskom sektore nerastných surovín. EIT RawMaterials hľadá riešenia od potenciálnych kandidátov, aby prispeli k formovaniu silného a udržateľného sektora nerastných surovín v Európe. EIT RawMaterials je jediným lídrom v oblasti nerastných surovín […]

Čítať ďalej
EIT spúšťa výzvu vo výške 12 miliónov EUR na podporu inovácií a rekvalifikácie v európskom vysokoškolskom vzdelávaní

Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) a koordinátor EIT RawMaterials spúšťajú novú príležitosť financovania v rámci EIT HEI Initiative na podporu inovácií vo vysokoškolskom vzdelávaní. V rámci novej výzvy bude k dispozícii 12 miliónov EUR z financovania EIT pre inštitúcie vysokoškolského vzdelávania (HEI) a ich partnerov. Dôraz sa kladie na odbornú prípravu technických talentov vo […]

Čítať ďalej
Ďalšia edícia online kurzu RawMatCop Academy

O RawMatCop Academy RawMatCop Academy ponúka praktické kurzy programu „Copernicus for Raw Materials“. Účastníci sú školení, aby svoje vedomosti z programu Copernicus využili v spoločnostiach, organizáciách a výskumným inštitúciách počas celého životného cyklu nerastných surovín. Účastníci kurzu budú priamo pracovať s údajmi zo satelitov Sentinel a naučia sa, ako ich aplikovať na pracovisku na: Zabezpečenie primárnych a sekundárnych nerastných a […]

Čítať ďalej
Online kurz: Social License to Operate in the Raw Materials sector: multi-stakeholders’ perspectives and European approach

Prihláste sa na nový kurz EIT RawMaterials venovaný sociálnej licencii na prevádzku EIT RawMaterials pozýva študentov, výskumníkov, podnikateľov, profesionálov, zástupcov miestnych a regionálnych orgánov a vládnych predstaviteľov so zameraním alebo špecializáciou na nerastné suroviny, ťažbu a prieskum nerastných surovín, aby sa prihlásili do nového online kurzu o kriticky dôležitej otázke spoločenskej licencie na prevádzku „Social […]

Čítať ďalej
Súčasťou Dňa sv. Edity Steinovej bol aj workshop venovaný nerastným surovinám

12.10.2022 sa na gymnáziu sv. Edity Steinovej v Košiciach uskutočnil Deň sv. Edity Steinovej, počas ktorého sa konali rôzne prednášky, diskusie, workshopy a prezentácie. Prostredníctvom workshopov naši kolegovia, prof. Ing. Lucia Bednárová, PhD. a prof. Ing. Radim Rybár, PhD., ponúkli študentom informácie o nerastných surovinách zábavnou digitálnou formou v rámci inovatívneho edukačného projektu RM@Schools. Ďakujeme […]

Čítať ďalej
Naši kolegovia sa zúčastnili workshopu „Digital Teaching Competences“

Dňa 27. a 28. októbra sa naši kolegovia z fakulty BERG zúčastnili dvojdňového workshopu, ktorý sa konal v slovinskej Ľubľane. Workshop bol určený pre pedagógov vyučujúcich predmety týkajúce sa nerastných surovín. Účastníci získali  pohľad na súčasné trendy v digitalizácii v kontexte vysokoškolského vzdelávania. Taktiež absolvovali široké spektrum praktických cvičení od jednoduchých digitálnych riešení až po sofistikované […]

Čítať ďalej
Takto vyzeral SlovakiaTech 2022

V Košiciach sa počas dvoch dní pod jednou strechou predstavilo to najlepšie, čo v oblasti nových technológií a inovácií na Slovensku máme! Tí, ktorí prišli to zažili osobne a pre tých, ktorí nemohli prísť do Košíc aspoň pár video momentov z fantastickej atmosféry SlovakiaTech 2022.   SlovakiaTech 2022 v číslach: 2 dni, 3 pódiá viac ako […]

Čítať ďalej
Ďakujeme za účasť na Raw Materials Day 2022

Dňa 20. septembra sa v košickom Kulturparku uskutočnilo fyzické podujatie Raw Materials Day 2022 v rámci konferencie SlovakiaTech Forum-Expo 2022. Pozvaní rečníci predstavili  aktuálne trendy, stratégie a financovanie na národnej úrovni v oblasti inovácií a v sektore nerastných surovín. V poobedňajších hodinách regionálni a priemyselní aktéri predstavili úspešné príbehy zo surovinového reťazca. Súčasťou konferencie bol […]

Čítať ďalej
Inovatívny kurz DIM ESEE 2022

Innovation in process-oriented orebody characterization Kurz DIM ESEE 2022 sa zameriava na najnovšie technologické inovácie, ktoré prispievajú k lepšiemu pochopeniu minerálnych zdrojov od in situ a online meraní až po mikroanalytické techniky pre automatizovanú mineralógiu. Tento kurz taktiež predstaví princípy geometalurgie a ukáže, ako procesne orientovaná charakterizácia rudy umožňuje predpovedať výkonnosť procesu a jeho vplyv […]

Čítať ďalej