Kategória: Informácie

Workshop: „OUR PHOSPHORUS RAW MATERIALS. OUR FOOD. OUR FUTURE – V4’S RESILIENCE IN THE FACE OF PANDEMIC“

Projekt Phos V4 je zameraný na zvýšenie povedomia o význame fosforu, ktorý sa využíva v potravinárskom priemysle vo Vyšehradskej štvorke (V4 – Slovensko, Maďarsko, Poľsko, česká republika) a taktiež o vybudovaní stratégie manažmentu vo V4 na zabezpečenie dostatku fosforu na výrobu potravín. Projekt sa venuje aj inventarizáciou odpadu bohatého na fosfor v krajinách V4 a […]

Čítať ďalej
Online podujatie: Women and Girls in STEM Forum

Girls Go Circular v spolupráci s Európskou komisiou, Generálnym riaditeľstvom pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru (DG EAC) organizuje prvé fórum žien a dievčat STEM Forum. STEM Forum je každoročné podujatie, na ktorom sa stretávajú vedci, odborníci z praxe a vplyvné zainteresované strany v oblasti STEM a rodovej rovnosti a spája ich so študentkami, ktoré […]

Čítať ďalej
Poďakovanie za účasť na Raw Materials Day 2021 + fotogaléria

Dňa 14. septembra sa v košickom Kulturparku uskutočnilo fyzické podujatie Raw Materials Day 2021 v rámci konferencie SlovakiaTech Forum-Expo 2021. Podujatie otvoril prezident SlovakiaTechu, Juraj Miškov. Pozvaní rečníci predstavili  aktuálne trendy a stratégie v oblasti inovácií a v sektore nerastných surovín. Následne boli predstavené úspešné príbehy zo surovinového reťazca. V poobedňajších hodinách  sa konala Café […]

Čítať ďalej
Podujatie: Expert Forum3 and the Brokerage Event 2021

Pozývame vás na podujatie the Expert Forum3 and the Brokerage Event 2021, ktoré sa uskutoční online 13. a 14. októbra 2021. Udržateľný prístup k minerálom, kovom a pokročilým materiálom je životne dôležitý pre dosiahnutie cieľov uvedených v Európskej zelenej dohode. Dnes sa v Európe produkuje iba zlomok najrelevantnejších surovín. Naším cieľom je to zmeniť pomocou […]

Čítať ďalej
EIT Raw Materials Incubator Slovensko: Pomáhame inováciám rásť!

CIVITTA Slovakia je už druhým rokom realizátorom EIT RawMaterials Inkubátoru na Slovensku, ktorý poskytuje podporu inováciám v oblasti nerastných surovín – od prieskumu, cez ťažbu a spracovanie, až po recykláciu. Inkubátor svojimi aktivitami dopĺňa dlhodobú činnosť EIT RawMaterials Hub – Regionálneho centra v Košiciach, ktorého cieľom je podporiť lokálny ekosystém a pozdvihnúť inovačný potenciál v […]

Čítať ďalej
Raw Materials Day 2021 sa uskutoční už na budúci týždeň! Organizátori sú pripravení aj na aktuálne pandemické opatrenia

Organizátori pozorne sledujú najnovšie pandemické opatrenia a sú pripravení podujatie zvládnuť s prihliadnutím na bezpečnosť všetkých účastníkov podujatia Raw Materials Day 2021 v rámci konferencie SlovakiaTech 2021. Medzi základné opatrenia patrí povinná registrácia všetkých účastníkov na webe https://www.slovakiatech.sk/registracia . Vstup na podujatie je bezplatný a voľný pre každého účastníka po vyplnení krátkeho online formulára. Registrovaní dostanú na […]

Čítať ďalej
Výzva na predkladanie projektov 2022 (KAVA9) je už otvorená

EIT RawMaterials je odhodlaný podporovať prechod Európy na obehové, zelené a digitálne hospodárstvo a zároveň posilňovať jeho globálnu konkurencieschopnosť a zaisťovať zamestnanosť. Chceme vás povzbudiť k vypracovaniu nových návrhov projektov, ktoré prispejú k trvalo udržateľnému rozvoju odvetvia surovín v Európe a k dosiahnutiu cieľov zelenej dohody EÚ. Všetky dokumenty a pokyny nájdete v na EIT […]

Čítať ďalej
Výzva: Digital testbeds to accelerate Industry 4.0 transformation in Europe’s raw materials sector

Tackling raw materials challenges in the e-drive sector Sektor nerastných surovín pozostáva z obrovskej škály spoločností, od veľmi malých subjektov po svetových hráčov, s rôznymi úrovniami digitalizácie. Tento sektor pokrýva celý hodnotový reťazec od prieskumu po recykláciu a obehové hospodárstvo. Ponuku nerastných surovín ovplyvňuje mnoho faktorov v závislosti od celkovej rovnováhy medzi ponukou a dopytom. […]

Čítať ďalej
Výzva: Jesenná škola „PhD Weekend“ pre doktorandov

Čo je „PhD Weekend?  “PhD Weekend” je 2-dňová jesenná škola, ktorej cieľom je spojiť úvodný seminárny kurz pre doktorandov prvého ročníka  z Technickej univerzity v Rige (RTU) a kurz o zásadách a komercializácie nových technológií v oblasti nerastných surovín pre doktorandov z akéhokoľvek ročníka. Jesennú školu organizuje Technická univerzita v Rige v spolupráci s EIT […]

Čítať ďalej