Prihláste sa na nový kurz EIT RawMaterials venovaný sociálnej licencii na prevádzku

EIT RawMaterials pozýva študentov, výskumníkov, podnikateľov, profesionálov, zástupcov miestnych a regionálnych orgánov a vládnych predstaviteľov so zameraním alebo špecializáciou na nerastné suroviny, ťažbu a prieskum nerastných surovín, aby sa prihlásili do nového online kurzu o kriticky dôležitej otázke spoločenskej licencie na prevádzku „Social License to Operate“ (SLO). Kurzu sa môže zúčastniť aj ktokoľvek, kto má o danú tému záujem.

Poslaním EIT RawMaterials je vyvinúť udržateľnú, bezpečnú a domácu dodávku nerastných surovín s cieľom dosiahnuť ekologické a digitálne prechodné ciele Európskej zelenej dohody. Európa potrebuje viac zdrojov na získavanie surovín, ktoré sú naliehavo potrebné pre použitie zelenej energie a dekarbonizáciu kontinentu.

Na urýchlenie zelenej a digitálnej transformácie vyvíja EIT RawMaterials vzdelávacie kurzy o dôležitých otázkach, ktoré  súvisia s bezpečnejšou a zodpovednou ťažbou.

SLO je multidisciplinárny a komplexný proces, ktorý rieši vzťah medzi komunitou a ťažobným priemyslom a vzťahuje sa na akceptovanie ťažobného projektu miestnou alebo regionálnou komunitou.

Aby sa zlepšilo porozumenie a znalosti v tejto oblasti, EIT RawMaterials ponúka tento online kurz, ktorý preskúma SLO z pohľadu priemyslu, výskumných organizácií a mimovládnych organizácií a predstaví prípadové štúdie a praktické príklady.

Online kurz sa uskutoční 30. novembra 2022 (9:00-13:00 SEČ).

Účasť je bezplatná.

Kompletný popis kurzu vrátane informácií o lektoroch nájdete tu.

Zaregistrovať sa môžete do pondelka, 28. novembra 2022, 12:00 SEČ.

REGISTRÁCIA