Kreatívna komunita, pokročilé know-how, jedinečný program, odborní tréneri a mentori, to je EIT Jumpstarter. Cieľom programu EIT Jumpstarter je pomôcť premeniť nápady účastníkov programu na podnikanie. Pomáhame inovátorom a podnikateľom budovať životaschopný obchodný model na základe ich inovačného nápadu na produkt alebo službu, overiť ich a ak sa ich obchodný nápad preukáže ako udržateľný, podporíme im zaregistrovať ich spoločnosť.

Strategickým cieľom tohto programu je vytvoriť udržateľný vplyv v stredovýchodných a juhoeurópskych regiónoch podporovaním inovácie a podnikania v tejto časti Európy. Koncepcia programu vychádza zo skutočných potrieb inovačného ekosystému týchto regiónov. Krajiny čelia podobným výzvam; majú obrovský inovačný potenciál s jasným vedeckým myslením, ale výsledky výskumu pravdepodobne zostanú iba v laboratóriách. Zároveň existuje značný počet potrieb, ktoré neboli uspokojené z podnikovej stránky. 

Kto sa môže prihlásiť?

Program je zameraný na talentovaných ľudí – inovátorov, vedcov, študentov doktorandského alebo magisterského štúdia – s nápadom na inovatívny produkt alebo službu, pochádzajúcich z krajín strednej a južnej Európy, ktorí pôsobia v oblasti zdravotníctva, nerastných surovín, energetiky, mestskej mobility alebo výrobných odvetví.

EIT Jumpstarter prijíma tiež prihlášky z oblastí, ktoré pokrýva iniciatíva Nový európsky Bauhaus.

Čo môžete získať?

Program pomáha premeniť nápady účastníkov programu na podnikanie, pomáha inovátorom a podnikateľom vybudovať životaschopný obchodný model v súvislosti s ich nápadom na inovatívny produkt alebo službu a overiť ho.

Počas 8-mesačného programu získajú úspešní žiadatelia možnosť potvrdiť si svoj podnikateľský koncept, vypracovať podnikateľský plán a predstaviť svoje nápady budúcim potenciálnym investorom. Najlepšie tímy v každej kategórii budú mať šancu vyhrať finančnú odmenu 10 000 eur.

Predregistrácia