Dňa 27. a 28. októbra sa naši kolegovia z fakulty BERG zúčastnili dvojdňového workshopu, ktorý sa konal v slovinskej Ľubľane. Workshop bol určený pre pedagógov vyučujúcich predmety týkajúce sa nerastných surovín.

Účastníci získali  pohľad na súčasné trendy v digitalizácii v kontexte vysokoškolského vzdelávania. Taktiež absolvovali široké spektrum praktických cvičení od jednoduchých digitálnych riešení až po sofistikované systémy zmiešanej reality (MR). Počas workshopu mali príležitosť vymieňať si nápady, diskutovať s kolegami a možnosť rozvíjať inovatívne riešenia.

Obsahom workshopu bola aj diskusia o výzvach a príležitostiach digitálnych nástrojov vo vyučovaní, úvod do zmiešanej reality (MR) vo vyučovaní,  príklady projektov výučby na báze MR
a integrácia rôznych digitálnych nástrojov do vlastného vyučovacieho procesu.