Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) a koordinátor EIT RawMaterials spúšťajú novú príležitosť financovania v rámci EIT HEI Initiative na podporu inovácií vo vysokoškolskom vzdelávaní. V rámci novej výzvy bude k dispozícii 12 miliónov EUR z financovania EIT pre inštitúcie vysokoškolského vzdelávania (HEI) a ich partnerov. Dôraz sa kladie na odbornú prípravu technických talentov vo vysokoškolskom vzdelávaní v súlade s novým vlajkovým programom EIT: Deep Tech Talent Initiative, ktorý do roku 2023 pripraví jeden milión európskych talentov.

V novovyhlásenej výzve EIT HEI Initiative pod vedením EIT RawMaterials vyberie až 16 projektov zahŕňajúcich konzorciá pozostávajúce z akademických a neakademických organizácií. Na každý projekt bude pridelených maximálne 750 000 EUR. Inštitúciám vysokoškolského vzdelávania a ich partnerom z celej Európy (vrátane krajín pridružených k programu Horizont Európa) sa odporúča, aby sa prihlásili do siete iniciatívy EIT HEI Initiative a pripojili sa k nej. Do výzvy sú vítané taktiež vysoké školy z Ukrajiny.

Systém podávania žiadostí sa otvorí 17. novembra 2022 a zainteresované projekty budú mať čas na predloženie žiadostí do 28. februára 2023, 17:00 SEČ. Vybrané projekty budú zverejnené v máji 2023.

Táto nová výzva na predkladanie návrhov stavia na úspechu dvoch predchádzajúcich výziev iniciatívy, ktoré spolu ocenili takmer 50 projektov zahŕňajúcich viac ako 290 vysokých škôl a 300 neakademických organizácií (spoločnosti, výskumné centrá, verejné orgány a združenia). Projekty EIT VŠ vyškolili viac ako 9 900 študentov, akademických a neakademických zamestnancov. Podporili viac ako 310 start-upov a scale-upov v živom ekosystéme, v ktorom VŠ pôsobia ako centrá, ktoré vytvárajú systematický vplyv, pretvárajú podnikateľské vzdelávanie a podporujú inovácie v celej Európe.

Organizácie sa vyzývajú, aby začali pripravovať svoju žiadosť prečítaním úplného textu výzvy, ktorý je teraz k dispozícii TU

V rámci tejto výzvy sa uskutočnií séria informačných webinárov s cieľom poskytnúť ďalšie podrobnosti a odpovedať na otázky žiadateľov. Webináre budú pokrývať požiadavky na spôsobilosť, hodnotenie a administratívu. REGISTRUJTE SA UŽ TERAZ na informačné stretnutia. Prvý webinár sa uskutoční už 17. novembra (registrovať sa môžete už len do 15. novembra).

Webinár 1: General overview of the call17. novembra 2022, 11:00 SEČ (zaregistrovať sa do 15. novembra)
Webinár 2: Quality expectations and the deep tech focus5. decembra 2022, 15:00 SEČ (zaregistrujte sa do 2. decembra)
Webinár 3 a 4: Open question-and-answer sessions10. januára 2023, 15:00 SEČ (registrácia do 9. januára) a 7. februára 2023, 11:00 SEČ (registrácia do 6. februára)

VIAC INFORMÁCIÍ