12.10.2022 sa na gymnáziu sv. Edity Steinovej v Košiciach uskutočnil Deň sv. Edity Steinovej, počas ktorého sa konali rôzne prednášky, diskusie, workshopy a prezentácie.

Prostredníctvom workshopov naši kolegovia, prof. Ing. Lucia Bednárová, PhD. a prof. Ing. Radim Rybár, PhD., ponúkli študentom informácie o nerastných surovinách zábavnou digitálnou formou v rámci inovatívneho edukačného projektu RM@Schools.

Ďakujeme našim kolegom, že aj takouto formou vzbudzujú u mladých ľudí záujem o nerastné suroviny.

Nižšie si môžete pozrieť fotografie z workshopu.