EIT RawMaterials Booster ponúka firmám na rozvoj podnikania financie do 200 000 EUR a celosvetovú partnerskú sieť.

EIT RawMaterials Booster je výzva pre start-up-y a MSP s udržateľnými riešeniami pre obehovú ekonomiku, s dôrazom na široký tematický záber hodnotového reťazca nerastných surovín. Úspešní žiadatelia získajú finančnú podporu až do výšky 200 000 EUR, individuálne podnikateľské služby a prístup do celosvetovej partnerskej siete EIT RawMaterials.

Program poskytuje podporu pre:

  • Urýchlenie technologického vývoja a priblíženie riešenia trhu
  • Vstup na trh
  • Diverzifikáciu produktového portfólia

Najbližšia uzávierka prihlášok je 5. júna 2023.

Informačný bod pre slovenských žiadateľov je EIT RawMaterials RIS Hub Slovakia so sídlom v Košiciach, kde Vám poradia s prihláškou a zodpovedia prípadné otázky. Mailový kontakt na Hub je: hubkosice@eitrawmaterials.eu.

Oficiálnu stránku výzvy EIT RawMaterials Booster nájdete na adrese: https://eitrawmaterials.eu/booster-call/