Finálna regionálna konferencia: Mineral potential of the Eastern and South-Eastern Europe region

Na tejto konferencii predstavia partneri projektu RESEERVE najdôležitejšie úspechy trojročnej intenzívnej spolupráce pri mapovaní nerastných surovín v šiestich krajinách ESEE: Albánsko, Bosna a Hercegovina, Chorvátsko, Srbsko, Čierna Hora a Severné Macedónsko. Výsledok hlavného projektu „West Balkan Mineral Register“ primárnych a sekundárnych nerastných surovín predstavuje východiskový bod pre integráciu tohto regiónu do celoeurópskej siete a jeho priblíženie ku globálnemu trhu nerastných surovín.

KEDY?

V stredu 26. mája 2021 od 10:00 do 14:00 CET

KDE?

Online cez platformu Zoom

Pozvaní rečníci obohatia program konferencie prezentáciami najnovších aktivít zameraných na rozvoj európskej komunity nerastných surovín. Predstavia sa tiež osvedčené postupy v oblasti manažmentu nerastných surovín z regiónu západného Balkánu.

Účastníci budú mať možnosť aktívne sa zapojiť do diskusie a komunikovať vo virtuálnych miestnostiach počas prestávky a taktiež po skončení oficiálneho programu.

Program konferencie

Registrovať sa môžete do 24. mája 

REGISTRÁCIA