Zelená transformácia Európy si v súčasnosti naliehavo vyžaduje bezprecedentné dodávky nerastných surovín v Európe aj v zahraničí. Versaillská deklarácia ukazuje silný záväzok európskych lídrov znížiť závislosť od dodávok kritických surovín.

V týchto meniacich sa časoch musí Európa zabezpečiť odolnosť svojich strategických priemyselných ekosystémov. Práve prístup k nerastným surovinám, ktoré zásobujú naše dodávateľské reťazce od ťažby, výroby až po recykláciu, urobí z obehového hospodárstva v Európe realitu.

23. – 25. mája 2022 v Berlíne sa uskutoční RawMaterials Summit,  ktorý sa bude zaoberať krokmi, ktoré Európa podnikne na riešenie svojej strategickej autonómie, a poskytne najnovšie poznatky Európskej komisie, priemyslu, výskumu a vývoja a akademickej obce pri prechode na udržateľné dodávateľské reťazce.

Odporúčame vám využiť 20 % zľavu za registráciu a zabezpečiť si tak miesto na štvrtom ročníku podujatia RawMaterials Summit. Táto akcia platí len do piatku, 18. marca.

REGISTRÁCIA