EIT RawMaterials Regionálne centrum Košice v tomto roku prináša vďaka svojmu projektu dva kurzy určené na komercializáciu výskumu. Ide o kvalitné „free“ kurzy s veľmi dobrou odozvou na európskej úrovni, ktoré sú za iných okolností spoplatnené.  V prvom kurze výskumníci zistia, ako zmeniť svoje výskumné výsledky do trhových príležitostí. Druhý kurz naučí zamestnancov transferu technológií, ako v rámci transferu technológií vytvárať z výsledkov výskumu dohody a ponuky. Oba tieto kurzy sú nezávislé, takže sa môžete prihlásiť na ten, ktorý zapadá do vášho profesného profilu.

Kto sa kurzov môže zúčastniť?

Ide o dva kurzy určené pre rôzne skupiny profesionálov:

  • Bring your tech to the market – kurz je určený pre výskumníkov, ktorí robia výskum a chcú sa dozvedieť osvedčené postupy komercializácie z týchto výsledkov výskumu.
  • Excellent tech transfer office (TTO) – kurz je určený pre zamestnancov a personál kancelárií transferu technológií (inkubátory, akcelerátory, univerzitné a výskumné pracoviská a podobne).

Čo je obsahom kurzov?

Kurz „Bring your tech to the market“ pozostáva z troch modulov:

  • Positioning vašej technológie
  • Trhovo-orientovaný výskum
  • Generovanie impaktu z výskumu a vývoja

Obsahom kurzu „Excellent tech transfer office“ bude:

  • Efektívne TTO: ako organizovať aktivity technologického transferu
  • Budovanie Business case: ako developovať prípady tech transferu z trhových potrieb
  • Správna stratégia využívania: ako získať licenciu pre spoločnosť a spustiť nové podnikanie

Registrácia

Ak ste výskumník, na kurz Bring your tech to the market sa môžete registrovať na tomto odkaze  do 29. mája 2022. Kurz sa uskutoční 31. mája 2022  a 1. júna 2022.

Ak máte záujem o kurz Excellent tech transfer office, registrujte sa na tomto odkaze do 29. mája 2022. Kurz sa uskutoční 31. mája 2022 a 1. júna 2022.

Program

31. máj 2022

13:00 – 14:00     Obed

14:00 – 17:30     Kurzy Bring your tech to the market a Excellent tech transfer office

18:00 – 19:30     Večera v meste

01. jún 2022

09:30 – 17:30      Pokračovanie kurzov Bring your tech to the market a Excellent tech transfer office

13:00 – 14:00      Obed

Kurzy prebiehajú v anglickom jazyku a sú vedené zahraničnými lektormi. Počet miest pri každom kurze je limitovaný na maximálne 15 účastníkov. Kurz je za bežných okolností spoplatnený sumou 100 eur pre účastníkov mimo EIT RawMaterials. Účasť na kurzoch, ktoré hosťuje Regionálne centrum Košice je však bez poplatku.

Pre viac informácií o kurzoch navštívte stránku https://rmtechflow.eitrawmaterials.eu.