Regionálne centrum EIT RawMaterials Košice vyhlasuje verejnú výzvu na grantové financovanie na účasť na Workshope Digital Teaching Competences, ktorý sa bude konať v septembri 2022 v slovinskej Ľubľane. Workshop je určený pre pedagógov, z ktorých vybraní uchádzači získajú finančné prostriedky na pokrytie nákladov spojených s účasťou na tomto workshope. Výzva sa uzatvára 15. augusta 2022 o 23:59 SEČ.

Kedy a kde?

V Slovinsku v Ľubľane, 27. a 28. septembra 2022.

Kto sa môže zúčastniť?

Akýkoľvek vysokoškolský učiteľ/lektor pochádzajúci z oprávnenej krajiny, ktorý rád posúva výučbu na vyššiu úroveň pomocou digitálnych technológií  a chce si zlepšiť svoje kompetencie v tejto oblasti.

Vhodným kandidátom je:
• vysokoškolský učiteľ/lektor pôsobiaci vo výučbe študentov I. alebo II. stupňa
• workshop je vhodný len pre účastníkov z krajín RIS pokrývajúcich EIT RM RCK: Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Rumunsko, Ukrajina

Obmedzenia:
• Grantovú podporu získa iba 5 učiteľov/lektorov, ktorí najlepšie spĺňajú kritériá
Znalosť anglického jazyka je povinnou podmienkou (pre úspešné absolvovanie kurzu, keďže všetky aktivity kurzu budú prebiehať v angličtine)

Ako sa zapojiť do výzvy?

1. Ak máte záujem o udelenie grantu, musíte svoj záujem nahlásiť spolu s priloženým profesijným životopisom na: hubkosice@eitrawmaterials.eu
2. Po dokončení prvého kroku musia žiadatelia vyplniť registračný formulár na https://www.eitrawmaterials-rcadria.eu/events/digital-teaching-competencies-workshop najneskôr do 15. augusta 2022, kedy sa výzva uzatvára.
Podpora financovania
Piati vybraní učitelia získajú grant vo výške 800 eur na pokrytie cestovných a pobytových nákladov, ubytovania a ďalších súvisiacich nákladov.
Financovanie bude poskytnuté formou jednorazovej sumy na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Nebude potrebné doložiť sprievodnú dokumentáciu, ale fyzická účasť na kurze je nevyhnutnou podmienkou.

Čo zahŕňa výberový proces?

Žiadosti bude posudzovať kvalifikačná komisia Technickej univerzity v Košiciach na základe:
• Príslušná vyučovacia činnosť
• Hodnotenie oprávnenosti
• Dostupná kapacita
• Dostupnosť na cestovanie
• Úroveň znalosti anglického jazyka
Vyhradzujeme si právo túto výzvu v prípade potreby zmeniť alebo zrušiť. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať: hubkosice@eitrawmaterials.eu
)Dokumenty na stiahnutie: RCK_Open call_DTC-extended

Táto výzva bola zverejnená 9.6.2022