WEBINÁR K VÝZVE EIT RawMaterials KAVA!!!

Vážení podnikatelia, výskumníci, učitelia, všetci ktorí máte záujem o inovácie v oblasti nerastných surovín.

Dovoľujeme si Vás pozvať na informačný on-line seminár k výzve EIT RawMaterials KAVA (pod programom Horizont Europe), ktorá ponúka možnosti získania grantov na inovácie, vzdelávanie aj sieťovanie relevantných aktérov v sektore nerastných surovín.

Dátum konania je 27.júna 2023, 10:00 – 11:00

Prihlásiť sa môžete zaslaním mailu na adresu jana.smihulova@tuke.sk

Tešíme sa na Vašu účasť!