Milí študenti, ponúkame Vám príležitosť zúčastniť sa trojdňového spin-off workshopu Innovation in extraction (Inovácie pri ťažbe) v rámci fakultou riešeného projektu DIM ESEE-2, ktorý sa bude konať v Leobene (Rakúsko) v termíne od 9-11 Apríla 2024. Workshop je primárne určený pre študentov inžinierskeho štúdia programov, ktoré sú zamerané na baníctvo, získavanie zemských zdrojov alebo geológiu. Študent má na workshope hradené ako ubytovanie tak aj stravu a neplatí žiadny účastnícky poplatok. Účastníkov čaká bohatý program, kvalitné semináre, spoločenské aktivity (prehliadka banského mesta Leoben) a taktiež exkurzná návšteva lomu Erzberg (najväčší lom v Rakúsku, ťažba železnej rudy).  Jazyk workshopu je angličtina.   Pre viac informácií kontaktujte fakultného koordinátora projektu: igor.duriska@tuke.sk Na workshop sa hláste prostredníctvom emailu info@dim-esee.eu Webstránka workshopu: https://dim-esee.eu/student-corner/ Termín podávania prihlášok do 25.3.2024