EIT RawMaterials co-lokačné centrum (CLC) podporí relevantné podnikateľské myšlienky sumou až do 60 tisíc EUR, musia však súvisieť s nasledovnými témami:

  1. Prieskum a hodnotenie nerastných surovín
  2. Baníctvo v ťažko dostupnom prostredí
  3. Zvýšená efektivita zdrojov v surovinových a metalurgických procesoch
  4. Recyklácia a optimalizácia materiálového reťazca na konci svojej životnosti
  5. Nahradenie kritických a toxických materiálov
  6. Návrh produktov a služieb obehovej ekonomiky

Na zapojenie sa do výzvy je potrebné vyplniť dva aplikačné formuláre a podať ich do 31. marca 2018. Ďalšou úrovňou bude pozvanie na prezentáciu svojich myšlienok za účelom posúdenia renomovanými tematickými a business expertmi.

Podrobné informácie a potrebné formuláre nájdete na tomto odkaze: https://eitrawmaterials.eu/booster-call/