EIT Health, EIT RawMaterials a EIT Food spoločne spustili súťaž o „obchodných nápadoch“ s cieľom zlepšiť výkonnosť medziinštitucionálnych inovácií v tzv. RIS krajinách.

Uzávierka na podanie je 31. marca 2018!

Hľadajú sa držitelia nápadov a začínajúci podnikatelia, ktorí majú inovatívne myšlienky v tematických oblastiach zdravia, potravín a surovín.

Vybraní účastníci začnú s 2-dňovým pobytom „Bootcamp Business Planning“, ktorý poskytne jedinečné prostredie v rámci celého odvetvia a kde sa naučíte ako začať s budovaním podniku: ako definovať obchodný model, vybudovať tím, podnikateľské procesy, organizačný dizajn. Finalisti potom predstavia svoje predstavy pred porotou a budú mať šancu vyhrať až 10.000 eur.

Ďalšie informácie a podanie nájdete na adrese:

https://www.lyyti.fi/p/EITBIC2018_0505/en/eit_cross-kic_business_idea_competition_2018