HUB Košice pomáha spájať kontakty z prostredia slovenského ťažobného priemyslu aj v rámci projektu DIM ESEE (Dubrovnik International ESEE Mining School). Na projektovom mítingu v Rakúsku sme prispeli k vyhodnoteniu konkrétnych výstupy týchto firiem, ktoré pomôžu identifikovať potreby pre mladých odborníkov banského a ťažobného odboru, ktorí sa každoročne zúčastňujú medzinárodnej školy v Dubrovníku.