Online, 20 Sep 2018

Čas: 12:30 – 13:15

Obehové hospodárstvo (Circular economy – CE) je nový spôsob pochopenia ekonomických a výrobných systémov, v ktorých udržateľnosť našej planéty hrá hlavnú úlohu. Obehové hospodárstvo presahuje recyklačné a environmentálne normy. Na tomto webinári pochopíte, čo je CE, ako Európa reaguje na túto globálnu výzvu, aké stratégie môžu pomôcť pri prechode z lineárneho hospodárstva k obehovému hospodárstvu a príklady, ktoré môžu byť inšpiráciou.

Wbinár organizovaný inovačným projektom BREAKit, bude mať v priebehu 40 minút nasledovnú štruktúru:

  • 15’ Ako na to?: Koncept, rámec a stratégie
  • 15’ Prípadová štúdia: Spoločnosť Relight vysvetlí, ako s ňou pracujú
  • 10’ Otázky a odpovede

Pre koho je webinár určený?

Potenciálnym publikom pre tento webinár sú: ľudia, ktorí sú si vedomí otázok týkajúcich sa životného prostredia a trvalej udržateľnosti a chcú uplatňovať stratégie obehového hospodárstva na svoje business modely. Výskumníci, ktorí chcú do svojich projektov zahrnúť CE prístup.