Kde? Studio 44, Rennweg 44, 1038 Viedeň, Rakúsko
Kedy? 26. septembra 2018 – 28. septembra 2018

Autonómne autá, technológie SMART, internet vecí – technologická revolúcia prinesie v najbližších desaťročiach celkom novú škálu produktov a inovatívnych služieb. Tento vývoj bude mať tiež významný vplyv na pridanú hodnotu ťažobného priemyslu a jeho nadväzujúcich odvetví. Preto európska iniciatíva v oblasti surovín EUMICON v spolupráci s rakúskym federálnym ministerstvom pre trvalo udržateľný rozvoj a cestovný ruch organizuje medzinárodnú konferenciu o surovinách vo Viedni na jeseň roku 2018 v rámci rakúskeho predsedníctva Rady EÚ.

Politické podmienky budú tiež pôsobiť ako významný zavádzač – alebo dokonca brzda. Prístup k surovinám, obehová ekonomika alebo silný a fair obchod s ostatnými regiónmi sveta – všetky tieto faktory budú tiež formovať budúcnosť európskeho ťažobného priemyslu a jeho pridanú hodnotu.

Dialóg medzi zúčastnenými stranami (stakeholdermi)
Na pozadí rýchlych a „rušivých“ technologických zmien, transformácie reťazcov tvorby hodnôt a výziev pri zabezpečovaní know-how je potrebná európska a medzi-priemyselná solidarita.

Pri príprave konferencie EUMICON v rámci predsedníctva Rady EÚ sa začne iniciatíva zainteresovaných strán, ktorá sa pokúsi o definovanie konkrétnych odpovedí a inovatívnych riešení na posilnenie reťazcov vytvárania hodnôt založených na zdrojoch „Made in Europe“:

Ktoré technológie a procesy budú formovať našu budúcnosť?
Ako zabezpečíme know-how pre tieto budúce technológie?
Akú úlohu zohrávajú nerastné suroviny a inteligentné materiály?
Aké politické, ekonomické a vedecké podmienky musíme vytvoriť?
V rámci jedného zo štyroch high-level workshopov v Bruseli, Stuttgarte, Sofii a vo Viedni vyzývame relevantných stakeholderov z oblasti politiky, vedy, priemyslu a občianskej spoločnosti, aby diskutovali o inovatívnych riešeniach a o riešeniach využívajúcich metódu návrhového myslenia.

Témy
Politika a zdroje
Ľudské a technológie
Materiály a priemysel
Inteligentná budúcnosť a udržateľnosť

EIT RawMaterials na EUMICON 2018
Dr Karen Hanghøj, generálna riaditeľka spoločnosti EIT RawMaterials a Peter Moser, Montanuniversitaet Leoben, predseda Riadiaceho výboru pre inovácie EIT RawMaterials (CLC) East, sa predstavia na EUMICON 2018, aby posilnili názor na význam surovín pre budúcnosť Európy.

Konferencia je súčasťou rakúskeho predsedníctva, počas ktorého sa budú rozhodovať o budúcich prioritách v oblasti výskumu a vývoja na obdobie rokov 2020 – 3030. Partneri EIT RawMaterials sú vyzvaní, aby sa pripojili k EUMICON 2018, aby zabezpečili vysokú prítomnosť inovačného spoločenstva.

Registrovať sa môžete tu.