Radi by sme Vás informovali, že dňa 15. októbra boli vyhlásené výzvy EIT RawMaterials na podávanie inovačných projektov KAVA6. Žiadateľom môže byť iba člen EIT RawMaterials ale súčasťou projektového konzorcia môže byť akákoľvek relevantná spoločnosť/ inštitúcia. Pre viac informácií si prečítajte pravidlá výzvy.

Prosím, zvoľte si znenie výzvy podľa zamerania: