Do priestorov Geovednej expozície koncom roka 2018 zavítali detičky 1.ročníka základnej školy. V spolupráci RCK a pedagógov z Fakulty BERG sa dozvedeli sa niečo o planéte, na ktorej žijeme, o tom, že nerastné suroviny sú všade okolo nás, zoznámili sa s farebnou krásou minerálov a prostredníctvom skamenelín sme ich previedli pradávnou históriou našej Zeme. Deti po absolvovaní workshopu taktiež obržali diplom.