BizMet – „Competitive sustainable business from metal recycling“ – projekt financovaný EIT Raw Materials organizuje kurz zameraný na obehovú ekonomiku, obzvlášť na recykláciu kovov, poskytujúci študentom prehľad o technológiach, udržateľnosti, podnikaní a regulačných aspektoch.

Tento kurz je organizovaný v spolupráci s LUT University (Fínsko), TU Clausthal (Nemecko), Mineral and Energy Economic Research Institute – MEERI (Poľsko) a TU Chalmers (Švédsko).

K hlavným témam patrí:

  • zhodnocovanie druhotných surovín zo zdrojow ako je eWaste a kovový šrot, technologické procesy spracovania druhotných surovín,
  • dizajn inovačných procesov/ produktov, ekodizajn,
  • hodnotové reťazce obehovej ekonomiky, nové obchodné modely,
  • rozšírena zodpovednosť výrobcov v obehovej ekonomike.

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre študentov II. a III. stupňa štúdia, pre učiteľov, výskumníkov a pre každého, kto sa zaujíma o recykláciu kovov.

Typ kurzu

Kurz: eLearning, Samoštúdium

Zadanie: Samoštúdium, skupinová práca, Idea Camp

Obsah kurzu

Kurz BizMet obsahuje päť študijných modulov: (1) Obehová ekonomika, (2) Obehová ekonomika v kovopriemysle, (3) Environmentálne riadenie (kovovej) recyklácie, (4) Podnikanie v oblasti (kovovej) recyklácie a (5) legislatíva EÚ a regulácia recyklácie CE a kovov.

Jazyk

Anglický jazyk

Inštruktori

Fínsko: Jutta Nuortila-Jokinen, jutta.nuortila-jokinen@lut.fi

Nemecko: Asja Mrotzek-Blöß, asja.mrotzek-bloess@tu-clausthal.de

Poľsko: Joanna Kulczycka, kulczycka@meeri.pl

Švédsko: Martina Petranikova, martina.petranikova@chalmers.se

Tento kurz je bez poplatku

Dátum

01.10. – 31.12.2019

Ak máte záujem o tento kurz, viac informácií a prihlášku nájdete tu: https://eitrawmaterials.eu/eit-rm-academy/online-learning/bizmet-academy-course/