Vážení študenti dovoľujeme si Vás informovať o súťaži záverečných prác pre Ing. a PhD. študentov.

Záverečné práce by mali byť zamerané na digitalizáciu v sektore prieskumu, baníctvo a spracovanie nerastných surovín. Najmä témy spojené s uplatňovaním umelej inteligencie, strojového učenia, rozšírenia virtuálnej reality a riešenia zamerané na integráciu dát.

Študent bude mať možnosť prezentovať prácu v Leobene, pričom ak bude vybratý tak náklady mu budú refundované a môže získať certifikát a finančnú odmenu 750 €. Študent tiež posilní schopnosť predať svoje myšlienky formou prezentácie s pomocou mentora.

Prihlásiť sa môžete do 29. novembra 2019