Hlavné mestá a ich regióny sú až na niekoľko výnimiek najkonkurencieschopnejšie a najinovatívnejšie v EÚ. Podľa Regional Competitiveness Index (RCI) z roku 2019 je kvalita vysokoškolského vzdelávania, príležitosti na celoživotné vzdelávanie, technologická pripravenosť, obchodná sofistikovanosť a vysoký inovačný potenciál až v 25 regiónoch hlavných miest.

K výnimkám patrí Taliansko, Nemecko a Holandsko. V týchto krajinách nie sú najkonkurencieschopnejšie regióny viazané na hlavné mestá. Najvýznamnejšie regióny hlavných miest z hľadiska inovatívnosti sa nachádzajú vo Francúzsku, Švédsku a v Česku.