V roku 2020 EIT investuje 500 miliónov EUR do inovácii v oblasti klimatológie (78,4 mil.€ ), digitalizácie (66,2 mil.€) , potravín (55,1 mil.€ ), zdravia (85,1 mil.€ ), udržateľnej energie (77,8 mil.€ ), nerastných surovín (81,7 mil.€ ), výroby (26,8 mil.€ ) a v oblasti mestskej mobility (28,8 mil.€ ).

Správna rada sa rozhodla prideliť 30 miliónov EUR pre EIT RIS, ktorý pomáha skromnejším regiónom v plnom využívaní ich inovačného potenciálu prostredníctvom vzájomnej výmeny osvedčených postupov a skúseností.

Toto financovanie zintenzívni v roku 2020 činnosti pre podnikateľov, inovátorov a študentov vrátane služieb pre zakladanie podnikania, podnikateľských vzdelávacích programov a výskumných projektov. EIT plánuje zvýšiť počet start-upov a zaviesť viac ako 360 nových produktov a služieb. Očakávame, že viac ako 900 študentov absolvuje magisterské (inžinierske) a doktorandské programy označené EIT čím sa posilní skupina talentovaných ľudí, ktorí premenia svoje nápady na riešenia pre celú Európu.