Rozmýšľate nad uvedením svojich inovácií na trh, ale nemáte dostatok finančných prostriedkov? Prihláste sa do výzvy SME a získajte finančnú podporu!

EIT RawMaterials podporuje malé a stredné podniky, pretože vedú aktivity, ktoré zlepšia inovačné kapacity v celej komunite. Cieľom tejto výzvy je podporiť a urýchliť uvedenie nových výrobkov na trh v troch oblastiach EIT RawMaterials:

Výzva pre malé a stredné podniky je zvlášť vhodná pre spoločnosti, ktoré čelia výzve uviesť na trh svoj špecifický inovatívny produkt, postup, riešenie alebo službu a ktoré hľadajú ďalšiu finančnú podporu až do výšky 500 000 EUR na vyriešenie svojej výzvy. 

Viac informácií o výzve nájdete kliknutím  SEM

Prihlásiť sa môžete do 6. mája 2020!