Funding Tomorrow’s Raw Materials Sector:

How can Regions make use of the public incentives from the EU?

25. a 26. Mája 2020 od 10:00 do 13:00 CEST 

Ako budú v budúcnosti financované ťažobné a hutnícke regióny EÚ?

Ako prilákať investorov do ťažobných a hutníckych regiónov EÚ?

Podporuje súčasný politický rámec dostatočne sektor nerastných surovín?

Pozývame vás na online workshop v rámci projektu HORIZON 2020 MIREUSieť baníckych a hutníckych regiónov v EÚ – s finančnou podporou Európskej komisie.

Workshop sa bude konať na GoToWebinar. Po registrácii vám bude zaslaný odkaz, ktorý vás presmeruje na online workshop.

Na workshop sa môžete zaregistrovať pomocou formulára na tejto stránke 

Prvý deň predstaví množstvo stratégií a poskytne osvedčené postupy na strategický rozvoj odvetvia baníctva a hutníctva ako prvý krok na podporu priemyselnej ekonomiky regiónu.

Druhý deň vyzve investorov v sektore nerastných surovín, aby sa podelili o svoje skúsenosti a ich pohľad na problematiku.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať: info@errin.eu