Uzávierka prihlášok je 15. júna 2020, 13:00 CEST

Výzva Fast-Track 2020 je dostupná pre tieto segmenty projektov KAVA:

  • Vzdelávanie (doktorandské, magisterské a celoživotné vzdelávanie)
  • Upscaling
  • Regionálny inovačný systém (RIS)
  • Internacionalizmus

Výška finančných prostriedkov pridelených na každý projekt je maximálne 200 000 EUR. Vo výnimočných prípadoch sa môže zvážiť financovanie projektu presahujúce 200 000 EUR.

Oprávnenie na túto výzvu je obmedzená na:

  1. prebiehajúce KAVA projekty, t.j. projekty, ktorým bolo v roku 2020 pridelené financovanie EIT RawMaterials
  2. Kava projekty dokončené v roku 2019, t.j. projekty, ktorým bolo v roku 2019 pridelené financovanie EIT RawMaterials

Výzva bude financovať  aktivity, ktoré su detailne opísané v prílohe 1, 2,3, a 4.

Podmienky Fast Track výzvy:

EIT-RawMaterials-Fast-Track-Innovation-Call-2020-inštrukcie

EIT-RawMaterials-Fast Track-Innovation-Call-2020- Príloha 1

EIT-RawMaterials-Fast-Track-Innovation-Call-2020-Príloha-2

EIT-RawMaterials-Fast-Track-Innovation-Call-2020-Príloha-3

EIT-RawMaterials-Fast-Track-Innovation-Call-2020-Príloha-4

 

PRIHLÁŠKA NA VÝZVU FAST-TRACK 2020