Dňa 23. júna 2020 zverejnila Európska komisia výsledky hodnotenia European Innovation Scoreboard 2020, ktoré predstavuje celkový výkon EÚ v oblasti inovácií za rok 2019. Hodnotenie sa vypracúva každoročne.

Výsledky hodnotenia ukazujú, že inovačný výkon EÚ sa naďalej zvyšuje a už druhý rok predstihol Spojené štáty. Na druhej strane potrebuje EÚ vyvinúť viac úsilia, aby sa vyrovnala globálnym inovačným lídrom, ako je Južná Kórea, Austrália a Japonsko.

Štúdia zdôrazňuje príležitosti pre lepšiu koordináciu inovačných politík v EÚ, pomáha Európe zlepšiť jej globálnu konkurencieschopnosť a posilniť kľúčovú úlohu, ktorú inovácie hrajú v boji proti pandémii koronavírusu.

Kľúčové zistenia:

V rámci EÚ sa inovačná výkonnosť naďalej stabilným tempom zvyšuje. Už niekoľko rokov sa výkonnosť členských štátov EÚ zbližuje, čo sa ukazuje ako pokračujúci trend.

  • Tohtoročné hodnotenie je ovplyvnené vystúpením Spojeného kráľovstva z EÚ, ktoré malo mierny vplyv na priemernú inovačnú výkonnosť EÚ, ale neovplyvnilo to relatívnu výkonnosť členských štátov v porovnaní s celosvetovou výkonnosťou EÚ.
  • Švédsko je aj naďalej lídrom EÚ v oblasti inovácií, za ktorým nasleduje Fínsko, Dánsko a Holandsko. Tento rok sa Luxembursko (predtým silný inovátor) pripája k skupine inovačných lídrov, zatiaľ čo Portugalsko (predtým mierny inovátor) sa pripája k skupine silných inovátorov.
  • Inovačná výkonnosť EÚ sa od roku 2012 zvýšila v priemere o 8,9 %. Od roku 2012 sa inovačná výkonnosť zvýšila v 24 krajinách EÚ, a to najviac v Litve, na Malte, v Lotyšsku, Portugalsku a Grécku.
  • Na celosvetovej úrovni EÚ už druhý rok predstihla Spojené štáty. EÚ má naďalej vedúce postavenie v porovnaní so Spojenými štátmi, Čínou, Brazíliou, Ruskom, Južnou Afrikou a Indiou. Naopak, od roku 2012 sa zvýšila výkonnostná priepasť EÚ s Južnou Kóreou, Austráliou a Japonskom, zatiaľ čo vedúce postavenie EÚ v porovnaní so Spojenými štátmi, Čínou, Brazíliou, Ruskom a Južnou Afrikou sa znížilo. Čína dosiahla najväčšiu mieru rastu inovačnej výkonnosti medzi hlavnými konkurentmi EÚ od roku 2012, pričom oproti EÚ stúpla viac ako päťnásobne.
  • Vo vybraných oblastiach inovácií sú lídrami EÚ: Švédsko – ľudské zdroje; Luxembursko – atraktívne výskumné systémy a duševné aktíva; Dánsko – prostredie priaznivé pre inovácie a financovanie a podpora; Nemecko – firemné investície; Portugalsko – inovácie v malých a stredných podnikoch; Rakúsko – prepojenia a spolupráca; Írsko – vplyv na zamestnanosť a vplyv predaja.

Kľúčové zistenia pre Slovensko:

  • Slovensko naďalej zostáva zaradené v kategórii miernych inovátorov.
  • Vplyv na zamestnanosť a vplyv predaja sú v slovenskom prostredí najsilnejšími inovačnými aspektmi, kde sa Slovensko nachádza nad priemerom EÚ.
  • Slovensko dosahuje veľmi silné výsledky z hľadiska zamestnanosti v rýchlo rastúcich firmách v oblasti inováciípredaja nových inovatívnych produktovexportu stredne a vysoko technologických produktov, ako aj počtu nových držiteľov doktorandského titulu.
  • Najnižšie výsledky dosahuje Slovensko z hľadiska financií a podporyinovátorov a duševných aktív. Celkovo sú v slovenskom prostredí kritickými záležitosťami podiel výdavkov rizikového kapitáluvýdavky súkromného sektoru na výskum a vývojceloživotné vzdelávanie a podnikateľská činnosť zameraná na príležitosti.

Samostatnú správu o Slovensku si môžete stiahnuť tu.

Celú tlačovú správu nájdete tu.