Letná škola EnAct-SDGs je trojdňový webinár zameraný na inovácie a podnikanie v oblasti nerastných surovín. Študenti sa budú venovať výzvam navrhnutým priemyslom pri vytváraní nových podnikateľských nápadov a zlepšovaní existujúcich riešení; získajú nové zručnosti, naučia sa používať nové nástroje a  budú rozvíjať nové myslenie, ktoré im pomôže v  ich kariérnom raste.

Miesto konania

Pilotná škola sa bude konať 28. – 30. septembra v univerzitnom vedeckom parku „Technicom“ na Technickej univerzite v Košiciach. Škola bude organizovaná ako hybridné podujatie, to znamená, že študenti TUKE sa zúčastnia na letnej škole fyzicky a študenti z krajín AGH, NTUA a RIS krajín online.

Pre koho je škola určena?

Škola je určená predovšetkým študentom, ktorí ukončili 4. semester štúdia alebo novým absolventom vysokých škôl z univerzít ESEE, ktoré su zapojené do projektu (– NTUA National Technical University of Athens, School of Mining and Metallurgical Engineering, Greece; – AGH University of Science and Technology, Poland; TUKE Technical University of Kosice, Slovakia). 

Podmienky prijatia

O výbere uchádzačov rozhodne výberová komisia na základe týchto kritérií:

  • štúdijné výsledky,
  • počet absolvovaných semestrov,
  • aktivity v oblasti výskumu, členstvo vo vedeckom klube,
  • účasť na konferenciách,
  • motivácia.

Ako sa prihlásiť?

Registrácia na letnú školu prebieha online. K registrácii je potrebný:

  • motivačný list,
  • životopis,
  • potvrdená znalosť anglického jazyka (úroveň minimálne B2),
  • Výpis známok z ukončených semestrov,
  • dodatočné znalosti (napr. účasť na konferenciách, publikované články, aktivity vo vedeckom klube alebo inej vedeckej organizácii).

Registrácia je možná do 28.08.2020.

>> APPLY HERE <<

 

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať: tawfik.mudarri@tuke.sk

Viac informácií o škole nájdete TU