Podujatie SlovakiaTech, ktoré sa malo konať počas októbra v Košiciach v Kulturparku sa presúva na rok 2021.

Pod záštitou Fakulty BERG, TUKE a nášho HUB centra sa napriek tomu bude konať podujatie venované surovinovým smerom pre priemyselný hodnotový reťazec v EÚ a SR. Viac informácií o tomto podujatí sa dočítate na v tomto článku.

Rezervujte si vo Vašom kalendári termín 15. októbra 2020. V Košiciach sa v rámci SlovakiaTech, najväčšej technologickej konferencie na Slovensku, uskutoční Raw Materials Day & Brokerage event, ktorá nesie názov témy Green RM mindset for the next generation regions.

Na tomto podujatí bude predstavená komunita Raw Materials a nosnou témou bude Regionálna inovačná stratégia (RIS) a rozvoj regiónov v oblasti všetkých fáz hodnotového reťazca nerastných surovín s ohľadom na zelené technológie a prístupy v reťazci, ktoré sú významnou cestou k regiónom udržateľným pre budúce generácie.

Budete môcť odprezentovať svoj nápad na projekt, osloviť prítomné publikum a dozvedieť sa informácie o možnostiach zapojiť sa do projektov a získať financovanie v spomenutých oblastiach nerastných surovín.

Predstavíme Vám niekoľko úspešných príkladov z univerzitného aj priemyselného prostredia, ktorým sa podarilo „nasadnúť na vlak“ EIT RawMaterials a významne tak profitovať, či už z pohľadu posilnenia kontaktov v rámci komunity alebo z pohľadu finančného benefitu.


Program podujatia bude štruktúrovaný do nasledovných oblastí:


  • Posilnenie dôležitosti sektora nerastných surovín regionálnymi autoritami
  • Regionálna inovačná stratégia
  • Financovanie a predstavenie úspešných prípadov, ktorým sa to podarilo
  • Brokerage podujatie – prezentácia projektových nápadov do EIT RawMaterials KAVA schémy a Európskych štrukturálnych fondov
  • Paralelne budú prebiehať Workshopy na tému novej Regionálnej inovačnej stratégie, ale aj témy pre mladšie ročníky ako sú študijné programy a možnosti Startupov v oblasti nerastných surovín
  • Sprievodný program v rámci SlovakiaTech

Popri tom sa môžete tešiť na množstvo vzdelávacích ukážok a hier poukazujúcich na význam tohto sektora. Detailný program podujatia bude zverejnený neskôr.

Účastníci Raw Materials Day & Brokerage event budú mať možnosť dohodnúť si individuálne konzultácie s EIT RawMaterials Regional Center Košice.

SlovakiaTech má bohatý program už od 13. októbra, pričom celé podujatie končí 15. októbrom.

Predbežný program podujatia si môžete pozrieť tu.

Registrácia na podujatie je už spustená!

Zaregistrujte sa na tomto odkaze!