Pozývame Vás na konferenciu: 12th ESEE DIALOGUE CONFERENCE, ktorá sa bude konať 3.- 4. 11. 2020 – online

Téma konferencie: Brain Drain and its Effects on East and Southeast Europe

  • dialógy spojené so vzdelávaním a podnikmi, ktoré súvisia s EIT RawMaterials
  • workshopy
  • realtime networking
  • šanca na stretnutie so speakermi

Konferencia v rámci ESEE je hlavnou konferenciou o nerastných surovinách pre východnú a juhovýchodnú Európu, ktorá v posledných štyroch rokoch úspešne riešila problémy v sektore nerastných surovín v ôsmich krajinách.

Vzhľadom na nejasnosti spojené s nedávnou pandémiou COVID-19 sme sa rozhodli zorganizovať online dialógovú konferenciu ESEE. Túto výzvu vnímame ako príležitosť na rast, ako aj na rozšírenie nášho vplyvu a digitálne rozšírenie siete EIT RawMaterials.

Kontakt:

esee-dc@unileoben.ac.at

esee-dc.eu