EIT RawMaterials regionálne centrum Košice pre vás nahralo avizovaný  webinár na tému „Možnosti financovania z EIT RawMaterials„. Nahrávku si môžete pozrieť priamo vo videu nižšie.

Pre koho je webinár určený?

Pre každého, kto nejakým spôsobom participuje na hodnotovom reťazci nerastných surovín od fázy návrhu, prieskumu cez fázu ťažby, výroby a spracovania až po fázu znovupoužitia a recyklácie. Informácie, ktoré na webinári zaznejú sú teda vhodné pre:

  • podnikateľov, malé a stredné ako aj veľké firmy
  • začínajúci podnikatelia, Startupy ale aj tzv. idea holder (človek, ktorý chce podnikať a nie je ešte subjekt)
  • učitelia a študenti stredných a vysokých škôl
  • výskumníci a výskumný sektor
  • neziskový a mimovládny sektor
  • samosprávy, obce, mestá

Webinár prebieha v slovenskom jazyku a je určený pre účastníkov zo Slovenskej republiky a Česka.

Čo sa dozviete?

Stručne vám predstavíme grantové mechanizmy patriace pod EIT RawMaterials z oblasti vzdelávania, výskumu, podpory podnikania, internacionalizácie a komercionalizácie riešení (produktov a služieb) a načrtneme aj spôsob, ako sa zapojiť do týchto projektov.

Veľmi zaujímavé sú úplné novinky v oblasti KAVA projektov, avizované zmeny a termín očakávanej výzvy v roku 2021!

Na webinári taktiež krátko predstavíme príklady projektov, ktoré sa podarilo zrealizovať Technickej univerzite v Košiciach, Fakulte BERG.

Otázky

V prípade, že na obsah v rámci nahraného webinára máte otázky, môžete nám ich zaslať na e-mail hubkosice@eitrawmaterials.eu.