Cieľom projektu UNEXUP je poskytnúť vybraným klientom príležitosť odhaliť záhady ich zatopených baní a preukázať schopnosti UX robotov v reálnych podmienkach banského sektora.

V predošlom projekte UNEXMIN bolo už dokázané, že technológia dokáže pružne reagovať aj na najnáročnejšie požiadavky a potreby baníckej komunity a ďalších odvetví, ktoré môžu mať z tejto technológie úžitok. V rámci UNEXUP je cieľom rozšíriť tieto schopnosti a vyvinúť technológiu do komerčnej služby. V tejto súvislosti UNEXUP hľadá pilotné miesta: zaplavené lokality, v ktorých je  potrebný hlbinný prieskum.

V rokoch 2020 a 2021 bol projektový tím UNEXUP schopný ponúknuť hlbinný prieskum na celom svete so zníženými  nákladmi vďaka finančnej podpore od EIT RawMaterials. 

Pilotný prieskum sa plánuje začať v prístupných baniach s priezračnou plytkou vodou a postupne neskôr sa bude zvyšovať úroveň náročnosti prieskumného prostredia. 

V prípade záujmu o túto výzvu kontaktujte: info@unexmin-georobotics.com

VIAC INFORMÁCIÍ